fb

"Wsparcie. Współczucie. Skuteczność"


"Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza"


 

Biuro odszkodowań MERITUM SP. J. w Bielsku

Biuro odszkodowań MERITUM SP. J. w Bielsku na Śląsku oferuje pomoc z zakresu likwidacji szkód związanych z dochodzeniem odszkodowań. Działamy zdecydowanie i sprawnie, pomagając poszkodowanym szybko odzyskać ich należność. Wieloletnie doświadczenie i nieustanne poszerzanie wiedzy z zakresu prawa odszkodowawczego pozwala nam proponować rozwiązania, które przynoszą oczekiwany efekt. Nasi klienci nie muszą martwić się niezliczoną ilością dokumentów – nasza firma dopełnia wszelkich formalności.

Rozwiążemy problemy dotyczące wypłaty świadczenia

Bez względu na to, czy nasz klient ubiega się o odszkodowanie dla rolników, odszkodowanie za wypadek w pracy czy wypadek samochodowy, nasi specjaliści mogą uzyskać rekompensatę adekwatną do uszczerbku na zdrowiu. Zapraszamy do skorzystania z oferty zarówno wtedy, gdy klient nie wie, od czego zacząć ubieganie się o odszkodowanie, jak i wtedy, gdy w jego opinii wysokość zadośćuczynienia została bezzasadnie zaniżona. Pomagamy również w sytuacjach, w których doszło do odmowy wypłaty świadczenia.

 

Dochodzenie

odszkodowań

Odszkodowanie to świadczenie mające na celu wyrównanie uszczerbku, jakiego doznała osoba poszkodowana na skutek tego, że jej prawnie chronione dobra i interesy zostały naruszone. W polskim ustawodawstwie i orzecznictwie pojęcie „odszkodowania” zwykło się łączyć z naprawieniem uszczerbku majątkowego, natomiast naprawienie uszczerbku niemajątkowego określone jest mianem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną – stanowi więc finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby do zdarzenia nie doszło.  

Dochodzenie odszkodowań

O nas

Meritum

MERITUM SP. J. prowadzi działalność w dziedzinie likwidacji szkód polegającą na dochodzeniu odszkodowań od Towarzystw i Zakładów Ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód. Działalność tą prowadzi od 2004 roku, natomiast w 2007 roku MERITUM przekształcone zostało w spółkę jawną. Jednak doświadczenie w tego typu działalności posiada już od 1995 roku, kiedy to kadra pracownicza rozpoczęła swoje kształcenie w dziedzinie likwidacji szkód.

Odszkodowania i obsługa prawna

Zakres naszych usług obejmuje pomoc w uzyskaniu odszkodowań za błędy medyczne, za wypadki w pracy, w szkole, wypadki komunikacyjne i samochodowe. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za szkody osobowe z OC sprawcy – z tytułu doznanych obrażeń ciała, w tym kosztów leczenia, renty, utraconych dochodów czy zniszczonych rzeczy. Rozwiązujemy sprawy związane ze szkodami osobowymi ze skutkiem śmiertelnym, wypadkami i zdarzeniami losowymi oraz szkodami majątkowymi i rzeczowymi. Oferujemy również ochronę przed komornikiem lub windykacją – mogą Państwo zgłosić się do nas w przypadku zarzutów co do zasadności skierowanego do Państwa wezwania do zapłaty.

Nasze usługi kierujemy do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, szpitali firm i korporacji. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, techniczne oraz obsługę prawną. Prowadzimy również szkolenia w placówkach medycznych, podczas których przekazujemy zasady związane z poprawnym prowadzeniem dokumentacji medycznej.

likwidacji szkód

icon

ANALIZY - ODWOŁANIA - PROWADZENIE SPRAW

 • Szkody osobowe z tytułu polis ubezpieczeniowych OC, NNW, na życie
 • Szkody rzeczowe z tytułu polis OC, AC, innych majątkowych

icon

GWARANTUJEMY

 • Dopilnowanie wszelkich formalności.
 • Szybkie i skuteczne doprowadzenie do wypłaty odszkodowania.

icon

POSIADAMY

 • zaplecze prawne, medyczne, techniczne
 • oraz wieloletnie doświadczenie!

Nasza
Oferta

MERITUM SP. J. prowadzi szeroką działalność w dziedzinie likwidacji szkód polegającą na dochodzeniu odszkodowań od Towarzystw i Zakładów Ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzenie szkód.
Reprezentujemy osoby poszkodowane w następstwie szkód:

OSOBOWYCH:

 • szkody z OC sprawcy, tj. szkody z tytułu doznanych obrażeń ciała (w tym koszów leczenia, utraconych dochodów, zniszczonych rzeczy, renty);
 • szkody związane ze śmiercią osoby najbliższej (w tym zadośćuczynienie, odszkodowanie, koszty związane z pogrzebem, renty);
 • szkody związane z wypadkami w pracy;
 • szkody związane z wypadkami w szkole;
 • inne szkody z OC deliktu (poślizgnięcia, upadki, wypadki na basenie itp.);
 • szkody z zakresu błędów lekarskich;
 • szkody NNW (szkody z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków z polis indywidualnych, pracowniczych, grupowych);
 • szkody z tytułu polis na życie.

MAJĄTKOWYCH:

 • szkody komunikacyjne z tytułu polis OC i AC;
 • inne (np. pożary, powodzie, kradzieże, rabunki, włamania).

 

Reprezentujemy osoby poszkodowane

Jak działamy?

Profesjonalną obsługę zapewniamy dzięki współpracy z niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi, biegłymi od rekonstrukcji wypadków drogowych, rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi sądowymi lekarzami medycyny oraz zewnętrznymi kancelariami prawnymi. Posiadamy również własne zaplecze prawne oraz specjalistów w zakresie likwidacji szkód.
Większość spraw o dochodzenie odszkodowania realizujemy na drodze polubownej, gdyż działając na rynku od 2004 roku, jesteśmy spółką rozpoznawalną w większości Zakładów i Towarzystw Ubezpieczeniowych. W określonych przypadkach, gdy osiągnięcie porozumienia na drodze polubownej nie jest możliwe, np. w przypadku bezzasadnego zaniżenia świadczenia lub całkowitej odmowy wypłaty świadczenia, roszczeń tych dochodzimy na drodze sądowej.
Obsługujemy także szkody komunikacyjne, które wydarzyły się za granicą lub których sprawcą na terenie Polski był cudzoziemiec.

W przypadku, gdy poszkodowany otrzymał już odszkodowanie, a nie jest przekonany, czy jego wysokość jest prawidłowa i pozostaje w zgodzie z przepisami prawa lub ogólnymi warunkami ubezpieczenia, kontrolujemy zasadność wydanej decyzji. W większości spraw okazuje się, że wypłacone kwoty odszkodowań są zaniżane. W takim przypadku doprowadzamy na drodze odwoławczej do uzyskania należnego odszkodowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy też pytań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie zapytania na adres.
Wstępna analiza spraw jest bezpłatna. Nasz klient nie ponosi żadnych opłat wstępnych.

Przyjmujemy do realizacji szkody, które wydarzyły się: do 20 lat wstecz w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa zaistniałego po dniu 10.08.1997; do 3 lat wstecz w pozostałych przypadkach.

 

Jesteś ofiarą wypadku?

Straciłeś kogoś bliskiego?

Masz problem z odszkodowaniem?

Zaniżono Ci odszkodowanie?

Poprowadzimy Twoją sprawę!

Prześlij do analizyZleć sprawę za 14%

Samochody
zastępcze

Jeżeli miałeś wypadek z winy innego kierowcy i Twoje auto nie nadaje się do dalszej jazdy, MERITUM SP. J. zapewni bezpłatnie samochód zastępczy na czas likwidacji szkody, niezależnie od tego, czy jest to szkoda częściowa, czy szkoda całkowita. Nie ponosisz żadnych kosztów wynajmu samochodu, nie płacisz kaucji, płacisz wyłącznie za zużyte paliwo. Wszystko odbywa się przy spełnieniu minimum formalności. Wszystkie koszty użytkowania samochodu zastępczego ponosi w całości Towarzystwo Ubezpieczeń. Ryzyko niewypłacenia odszkodowania bierzemy na siebie. Podstawimy auto pod wskazany przez Ciebie adres.

BEZPŁATNE AUTA ZASTĘPCZE NA CAŁY OKRES LIKWIDACJI SZKODY

Skontaktuj się z nami w sprawie samochodu zastępczego pod numerem tel: 796 012 012

KOMPLEKSOWA
LIKWIDACJA SZKÓD

 

likwidacja szkód

 

MERITUM SP. J. prowadzi kompleksową likwidacją szkód od momentu powstania, aż do całkowitego usunięcia jej skutków. Zajmujemy się pełną obsługą prawno - finansową zaistniałej szkody. Reprezentujemy Poszkodowanego w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej oraz osobowej. Możesz zlecić nam naprawę pojazdu, wynająć auto zastępcze, a po naprawie zdać nasz pojazd i odebrać swój, już naprawiony. Wszystko bezgotówkowo. Reprezentujemy Państwa zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego jak i w procesie sądowym. Współpracujemy z warsztatami naprawczymi, niezależnymi rzeczoznawcami, biegłymi sądowymi oraz prawnikami. Załatwimy w Twoim imieniu wszystkie formalności związane z likwidacją szkody, a Ty nie będziesz tracił swojego czasu. Skontaktuj się z nami w sprawie kompleksowej likwidacji szkody pod numerem tel: 796 012 012.

ODKUP SZKÓD

Jeżeli jesteś już po wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych (OC SPRAWCY) i nie jesteś przekonany, czy szkoda była rozliczona przez Ubezpieczyciela rzetelnie lub masz podejrzenie, że otrzymałeś zaniżoną kwotę, a zależy Ci na szybkiej dopłacie, MERITUM SP. J. może odkupić od Ciebie szkodę i wypłacić część odszkodowania. Decydując się na sprzedaż szkody, otrzymujesz dalszą cześć odszkodowania od razu i nie musisz zajmować się pisaniem odwołań lub zakładać sprawy w sądzie. Czas trwania sprawy sądowej z Ubezpieczycielem trwa średnio od pół roku do około trzech lat i nie zawsze jest gwarancja wygranej. Warunkiem odkupu przez nas szkody jest przedstawienie do analizy całej kompletnej dokumentacji szkodowej, w tym kosztorysu.

 

odkup szkód

OBSŁUGA PRAWNA

MERITUM SP. J. w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową korzysta z usług wyspecjalizowanej w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia Kancelarii Adwokackiej, która od lat odnosi na tym polu sukcesy. Obecnie Kancelaria prowadzi ponad 1500 spraw naszych Klientów na terenie całego kraju. Kancelaria współpracuje na stałe z kilkunastoma prawnikami, którzy poprzez rozległą, fachową wiedzę, praktykę oraz zaufanie zapewniają najwyższą jakość usług.

Poza postępowaniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie Kancelaria zapewnia również obsługę w sprawach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonego czy oskarżyciela posiłkowego, co niejednokrotnie jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w sprawie.

Kompleksowa obsługa i fachowa pomoc we wszelkich aspektach spraw to największy atut Kancelarii Adwokackiej współpracującej z MERITUM.

 

Skontaktuj się z nami pod numerem 

tel: 506 059 099.

Kontakt
z nami

MERITUM Sp. J.
ul. 11 listopada 60-62
43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000283712

tel: +48 33 822 99 90
tel: +48 33 822 90 19
fax: wew. 30
gsm: +48 506 059 099

infolinia: 533 102 101

e-mail: biuro@meritum.bielsko.pl

ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek
800 - 1600

Mapa dojazdu - kliknij

solidna firma

Zapraszamy Państwa do zapoznania się również z naszą ofertą w zakresie błędów medycznych

Formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana pomyślnie!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Meritum

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 © Meritum

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij