fb
Strona główna >> Nasze sukcesy

Nasze sukcesy

Drodzy Państwo

Przedstawiamy wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 558/17, który odbił się dużym echem w środowisku prawniczym. Jest to nasz duży sukces, gdyż Sąd Najwyższy w pełni poparł naszą argumentację. Niniejsza sprawa od początku była wyjątkowo trudna i nietuzinkowa. Wskazać należy, iż Sąd I instancji oddalił powództwo w całości, a dopiero Sąd Apelacyjny zasądził roszczenie na rzecz powoda, które nadal nas nie satysfakcjonowało i zmusiło do złożenia skargi kasacyjnej. Walczyliśmy w niniejszej sprawie do samego końca i nie poddaliśmy się, co pomogło odnieść nam ogromny sukces🙂.
W niniejszym procesie roszczenia początkowo dochodzone były od ubezpieczyciela, jednakże z uwagi na niepoczytalność sprawczyni wypadku Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości. Na skutek wniesionej apelacji Sąd Apelacyjny przeprowadził postępowanie dowodowe i w konsekwencji zasądził zadośćuczynienie bezpośrednio od sprawczyni na zasadach słuszności zgodnie z art. 5 kc. Z niejasnych przyczyn Sąd Apelacyjny obniżył należne zadośćuczynienie i zastosował przyczynienie w stosunku do powoda, a ponadto nie ustalił odpowiedzialności na przyszłość wobec sprawczyni wypadku zgodnie z art. 189 kpc. Kancelaria współpracująca z nami oraz dbająca o interesy naszych Klientów w Sądzie nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i złożona została skarga kasacyjna. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku przyznał rację pełnomocnikowi i złożona skarga okazała się w całości
Obecnie z całą pewnością wielu pełnomocników jak i sądy powszechne będą powoływać się na niniejszy wyrok i jego uzasadnienie. Jest nam niezmiernie miło, iż możemy także przyczynić się do zmian w interpretacji prawa. Pokazujemy także Państwu, iż zawsze walczymy do końca, a każda sprawa jest dla nas wyjątkowo ważna🙂.

Zadośćuczynienie za krzywdę:

W 2009 roku na terenie woj. dolnośląskiego doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego 17-letni chłopak, będący pasażerem pojazdu sprawcy, którym był jego ojciec, doznał ciężkich obrażeń ciała, (rozwiń)
W 2005 roku młoda studentka na skutek wypadku drogowego doznała wielu obrażeń ciała, w szczególności obrażeń kręgosłupa z przerwaniem rdzenia kręgowego skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu przekraczającym 100%. (rozwiń)
Powód poruszający się motocyklem na skutek wypadku doznał uszkodzeń kończyn dolnych, jedna noga jest całkowicie niesprawna i w dalszym ciągu rokowania co do uratowania kontuzjowanej kończyny są niepewne. Powód do końca życia będzie wymagał stałego leczenia i rehabilitacji. (rozwiń)
W wyniku wypadku na motocyklu w 2010 roku powód – młody człowiek doznał wielomiejscowych obrażeń kończyny dolnej, którą po wielomiesięcznej walce powoda i lekarzy amputowano. (rozwiń)
Powód w 2009 roku na skutek wypadku komunikacyjnego doznał licznych obrażeń ciała, w postaci złamań kończyny dolnej i w związku z tym zmuszony został do odmowy dokonania zaplanowanego przeszczepu nerki. (rozwiń)
Mężczyzna w zaawansowanym wieku uległ wypadkowi komunikacyjnemu, na skutek którego doznał licznych obrażeń ciała, w tym także doszło do przerwania rdzenia kręgowego.(rozwiń)
W 2009 roku na skutek wypadku komunikacyjnego powódka straciła męża oraz sama odniosła liczne obrażenia ciała, skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. (rozwiń)
W 2008 roku doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego obrażeń ciała doznała Poszkodowana, która znajdując się na przejściu dla pieszych, przestraszyła się nadjeżdżającego i nie zwalniającego samochodu osobowego, przez co cofnęła się szybko w stronę chodnika, przewróciła się i upadła, (rozwiń)

Szkody w miejscach użyteczności publicznej:

Starsza Pani w 2009 roku podczas codziennych zakupów przewróciła się na oblodzonych, niczym nie posypanych schodach. (rozwiń)
Powódka w 2009 roku poruszając się po osiedlu, na którym zamieszkuje, przewróciła się na schodach łączących chodniki, które nie zostały odśnieżone, ani też nie zostały posypane piaskiem, bądź solą. (rozwiń)
Powódka w 2009 roku wchodząc do hipermarketu, poślizgnęła się na oblodzonych płytkach tuż za wejściem do sklepu. Upadając doznała skręcenia stawu skokowego z przerwaniem torebki stawowej.(rozwiń)
W 2009 roku klientka Centrum Handlowego w Bielsku-Białej, znajdując się na terenie sklepu spożywczego doznała obrażeń ciała w postaci złamania nogi.(rozwiń)
W 2007 roku doszło do wypadku na terenie Centrum Handlowego w Bielsku-Białej, w miejscu wyznaczonym do zabaw dla dzieci.(rozwiń)

Roszczenia po śmierci osoby najbliższej:

W 2008 roku w wypadku komunikacyjnym zginął mąż powódki oraz ojciec dorosłych już dzieci. Sytuacja życiowa i majątkowa rodziny uległa znacznemu pogorszeniu.(rozwiń)
Powód w 2007 roku w wypadku komunikacyjnym stracił jedynego brata. Towarzystwo Ubezpieczeń konsekwentnie odmawiało jemu wypłaty, stwierdzając, że wypadek nastąpił przed zmianą przepisów i świadczenia z tytułu zadośćuczynienia nie należą się powodowi.(rozwiń)
Rodzice zmarłego ok. 30-letniego mężczyzny domagali się zadośćuczynienia oraz stosownego odszkodowania na swoją rzecz. Zmarły mężczyzna był już dorosły, posiadał swoją rodzinę.(rozwiń)
W 2010 roku na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł młody mężczyzna, pozostawiając małżonkę oraz małoletniego syna. (zwiń)(rozwiń)

Błąd lekarski:

W 2008 roku Poszkodowana kobieta – pacjentka przychodni zdrowia w woj. śląskim doznała rozstroju zdrowia, będącego wynikiem źle przeprowadzonego zabiegu stomatologicznego. (rozwiń)

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek wypadku komunikacyjnego::

350.000 zł za obrażenia głowy. W wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowana doznała obrażeń głowy, (rozwiń)
300.0000 zł za utratę nogi. 57-letni mężczyzna na skutek wypadku na motorze stracił lewą nogę. (rozwiń)
210.000 zł za obrażenia głowy i utratę zmysłu powonienia – ugoda. Młoda kobieta doznała obrażeń głowy w wypadku komunikacyjnym poza granicami kraju, (rozwiń)
200.000 zł za rozległe obrażenia całego ciała. Poszkodowana podróżując z całą rodziną doznała rozległych obrażeń ciała, (rozwiń)
200.000 zł za obrażenia nóg. Młoda kobieta podróżując z mężem, uległa wypadkowi na motorze. (rozwiń)
140.000 zł za obrażenia nóg. Kobieta w podeszłym wieku została potrącona na przejściu dla pieszych, jej obrażenia ciała były znaczne, (rozwiń)
120.000 zł za obrażenia nogi. Małoletni chłopiec podróżując z dziadkiem uległ wypadkowi, (rozwiń)
70.000 zł tytułem zadośćuczynienia i 9.300 zł tytułem odszkodowania za złamanie ręki. Młoda kobieta na skutek wypadku doznała złamania ręki, (rozwiń)
95.000 zł za utratę śledziony. Kobieta podczas wypadku doznała obrażeń ciała w postaci złamania żeber oraz urazu śledziony, (rozwiń)
73.000 zł za złamaną nogę i uraz psychiczny – ugoda. Poszkodowana podróżowała wraz z córką poza granicami kraju, gdzie uległa wypadkowi. (rozwiń)
40.000 zł za uraz skrętny kręgosłupa szyjnego z porażeniem nerwu. Młody mężczyzna na skutek wypadku komunikacyjnego doznał skrętnego urazu kręgosłupa (rozwiń)

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek utraty osoby najbliższej w wyniku wypadku komunikacyjnego::

205.000 zł po śmierci osoby najbliższej wyrok Sądu Najwyższego V CSK 445/13. Na skutek wypadku zginął kierujący oraz jego córka. (rozwiń)
360.000 zł po śmierci rodziny. W wyniku wypadku komunikacyjnego poszkodowana straciła męża i dwóch dorosłych synów. (rozwiń)
200.000 zł po śmierci osoby najbliższej. 14 – letni chłopiec jadąc samochodem został potrącony przez nietrzeźwego kierowcę, (rozwiń)
200.000 zł dla rodziny po śmierci osoby najbliższej. Małoletnie dziecko poniosło śmierć na skutek wypadku, co było przyczyną rodzinnej tragedii. (rozwiń)
190.000 zł dla rodziny po śmierci osoby najbliższej. 16-letni chłopiec został potrącony przez samochód, na skutek czego poniósł śmierć na miejscu. (rozwiń)
220.000 zł dla rodziny po śmierci osoby najbliższej, zadośćuczynienie przyznane ojczymowi. Na skutek wypadku komunikacyjnego śmierć poniósł dorosły mężczyzna. (rozwiń)
105.000 zł dla rodziny po śmierci osoby najbliższej. W wyniku wypadku komunikacyjnego poniósł śmierć dorosły mężczyzna w wieku 31 lat, (rozwiń)
220.000 zł dla rodziny po śmierci osoby najbliższej. Na skutek wypadku komunikacyjnego śmierć poniósł dorosły mężczyzna. (rozwiń)
70.000 zł dla rodziny po śmierci osoby najbliższej. 21-letni mężczyzna poniósł śmierć w wypadku komunikacyjnym. (rozwiń)

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek „szkód zimowych”, upadków na nierównych nawierzchniach w miejscach użyteczności publicznej::

40.000 zł w związku z upadkiem na nieodśnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Poszkodowana, poruszając się chodnikiem pomiędzy blokami mieszkalnymi, poślizgnęła się i upadła doznając złamania kości udowej. (rozwiń)
13.000 zł w związku z upadkiem na uszkodzonej nawierzchni chodnika. 71- letnia kobieta idąc chodnikiem, upadła potykając się na nierównej nawierzchni chodnika. (rozwiń)
7.200 zł z powodu upadku na nieodśnieżonej drodze przy cmentarzu. Starszy pan podczas wizyty na cmentarzu na grobie swojej żony upadł na oblodzonej i niczym nieposypanej nawierzchni doznając stłuczenia ręki. (rozwiń)
35.000 zł z tytułu upadku nierównej, oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni chodnika. Młoda kobieta wracając z zakupów, idąc chodnikiem upadła na nierównej nawierzchni, (rozwiń)
14.000 zł w związku z upadkiem na nieodśnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Poszkodowana spacerując upadła na oblodzonej i niczym nie posypanej nawierzchni. (rozwiń)
30.000 zł w związku z upadkiem na nierównej nawierzchni chodnika. Poszkodowany będąc już przed zdarzeniem osobą niepełnosprawną, poruszał się o kulach po bardzo nierównej nawierzchni chodnika. (rozwiń)

Zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną przez zwierzę::

7.000 zł pogryzienie przez psa. Mężczyzna wchodząc na teren komisu, został zaatakowany przez psa pilnującego podwórko, (rozwiń)

Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną na skutek błędu medycznego oraz zakażenia powstałego w placówkach medycznych::

Sprawa dziecka pokłutego przez lekarza podczas porodu. Zajmowaliśmy się sprawą dziecka pokłutego przez lekarza igłą do przebijania pęcherza płodowego podczas porodu. (rozwiń)
120.000 zł w związku z pozostawieniem chusty chirurgicznej w trakcie operacji. W trakcie cięcia cesarskiego lekarze pozostawili w ciele 38-letniej kobiety chustę chirurgiczną, (rozwiń)
228.800 zł z powodu błędnej diagnozy. 70-letni mężczyzna po urazie – upadku ze schodów – trafił do szpitala, gdzie lekarze dokonali błędnego rozpoznania, (rozwiń)
30.000 zł w związku z zakażeniem gronkowcem złocistym powstałym w placówce medycznej. 55- letni mężczyzna na skutek żylaków i zatorów w nodze został skierowany na operację do szpitala. (rozwiń)
15.000 zł w związku z zakażeniem powstałym w trakcie operacji bakterią Klebsiella pneumoniae. Poszkodowana została przyjęta do szpitala, celem usunięcia guza. (rozwiń)
15.000 zł w związku z podaniem leku, na który małoletnia była uczulona. 12- letnia dziewczynka po ataku duszności została przyjęta na oddział dziecięcy w szpitalu. (rozwiń)

Zadośćuczynienie za krzywdę i odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy::

200.000 zł tytułem zadośćuczynienia i 150.000 zł tytułem renty w związku z urazem głowy. 32- letni mężczyzna na skutek zawinienia pracodawcy, podczas naprawy pojazdu, który osunął się na poszkodowanego, (rozwiń)
90.000 zł tytułem zadośćuczynienia dla rodziny po śmierci górnika. Podczas pracy w kopalni zginął młody mężczyzna. (rozwiń)
307.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz córki po śmierci górnika. Na skutek wypadku w kopalni 10-letnia dziewczynka straciła ojca, (rozwiń)

Odszkodowanie za szkody majątkowe::

110.000 zł odszkodowania w związku z spaleniem domu. W 2010 roku dom poszkodowanej został zdewastowany i podpalony. (rozwiń)
305.000 zł odszkodowania w związku z spaleniem gospody. W 2009 roku na skutek uderzenia pioruna spaliła się gospoda wraz z zabudowaniami i całym wyposażeniem. (rozwiń)
6.487,33 zł tytułem odszkodowania za koszt najmu lawety. W związku z kolizją poszkodowany zmuszony był do najmu lawety celem przetransportowania swojego samochodu z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania. (rozwiń)

Kontakt
z nami

MERITUM Sp. J.
ul. 11 listopada 60-62
43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000283712

tel: +48 33 822 99 90
tel: +48 33 822 90 19
fax: wew. 30
gsm: +48 506 059 099

infolinia: 533 102 101

e-mail: biuro@meritum.bielsko.pl

ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek
800 - 1600

Mapa dojazdu - kliknij

solidna firma

Zapraszamy Państwa do zapoznania się również z naszą ofertą w zakresie błędów medycznych

Formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana pomyślnie!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Meritum

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 © Meritum

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij