fb
Strona główna >> Renty dla wyrównania szkód o charakterze trwałym

Nasza oferta - Renty dla wyrównania szkód o charakterze trwałym.

Renta na zwiększone potrzeby. art. 444 §2 k.c
Po wypadku zwiększają sie potrzeby, najczęściej są one związane z opieką nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia wszelkich tego typu kosztów jest zobowiązany sprawca szkody, a dokładnie zakład ubezpieczeń w którym sprawca posiada polisę OC.

Renta z tytułu utraconego dochodu Art. 361 §1 i 2 k.c.
Aby roszczenie o rentę było zasadne musza zostać spełnione dwie przesłanki.
Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utrącił zdolność do pracy zarobkowej.
Po drugie utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Sprawca szkody będzie świadczył rentę tylko do tej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych.

Renta płatna w następstwie śmierci poszkodowanego (alimentacyjna) art. 446§ 1,2,3 k.c
W momencie śmierci poszkodowanego o tego typu rentę mogą zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Należą do nich przede wszystkim dzieci, wychowankowie zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez poszkodowanego.

Jednorazowe odszkodowanie – kapitalizacja renty art. 447

Poszkodowany ma prawo zażądać od sądu przyznania mu zamiast renty jednorazowego odszkodowania. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Renta Wyrównawcza/Uzupełniająca .

Niejednokrotnie w wyniku określonego deliktu, np. wypadku drogowego spowodowanego przez sprawcę, poszkodowany zostaje pozbawiony możliwości uzyskiwania zarobków i innych korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Powstaje zatem pytanie czy w przypadku utraty możliwości zarobkowania na skutek wypadku poszkodowany może żądać od sprawcy deliktu (jego zakładu ubezpieczeń) wyrównania tej straty w postaci renty? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Zgodnie bowiem z treścią art. 444 § 2 k.c.: „jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty". Natomiast zgodnie § 3 wskazanego art. 444 k.c.: „jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa".

Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu, jeżeli:

  • całkowicie lub częściowo utracił on zdolność do pracy zarobkowej;

  • zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość;

  • lub jeżeli zwiększyły się jego potrzeby.

Każda z wymienionych wyżej okoliczności może stanowić samodzielną podstawę do zasądzenia renty.

 

Kontakt
z nami

MERITUM Sp. J.
ul. 11 listopada 60-62
43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000283712

tel: +48 33 822 99 90
tel: +48 33 822 90 19
fax: wew. 30
gsm: +48 506 059 099

infolinia: 533 102 101

e-mail: biuro@meritum.bielsko.pl

ZAPRASZAMY:
poniedziałek - piątek
800 - 1600

Mapa dojazdu - kliknij

solidna firma

Zapraszamy Państwa do zapoznania się również z naszą ofertą w zakresie błędów medycznych

Formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana pomyślnie!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie za pomocą formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług MERITUM SP. Jawna z siedzibą w Bielsku-Białej z pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail.

Meritum

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 © Meritum

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij